สารคดี จากเมืองหลวงพระบาง มีสองตอน
เล่าสภาพเมืองหลวงพระบาง วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ งานประเพณี บอกเล่าความเป็นมาของเมือง การเป็นเมืองมรดกโลก

ตอนที่สอง
สารคดีหลวงพระบาง ตอนที่ 2

Advertisements